Δημιούργησαν τεχνητή μύτη σκύλου για την ανίχνευση εκρηκτικών

Πρόσφατες συσκευές που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών μπορούν να βελτιωθούν με την μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα...