Έως το 38% του εισοδήματος σε ασφαλιστικές εισφορές

Στο παραπέντε της έναρξης εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες εκδόθηκε χθες η εγκύκλιος που καθορίζει το πώς θα υπολογίζονται οι εισφορές. Βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζεται το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Κατώτερο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζονται τα 586 ευρώ το μήνα ή 7.032 ευρω ετησίως.
Επί αυτού, θα υπολογίζεται η εισφορά για όσους κατά το προηγούμενο έτος παρουσιάζουν ζημιές ή μηδενικά κέρδη ή ασφαλίζονται χωρίς άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Αν ο ασφαλισμένος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί των 586 ευρώ έως ότου καταστεί εφικτός ο υπολογισμός του πραγματικού εισοδήματος.
Σε περιπτώσεις που κάποιο πρόσωπο καταβάλει εισφορές και ως μισθωτός ή έχει παράλληλη δραστηριότητα, βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών θα είναι το άθροισμα από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος ή το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα.
Οι νέες εισφορές θα είναι πληρωτέες κάθε μήνα και ειδικότερα μέχρι το τέλος του επόμενου, οπότε η πρεμιέρα των πληρωμών με το νέο σύστημα θα γίνει στο τέλος Φεβρουαρίου.
Πως υπολογίζονται οι εισφορές
Μόνο για ασφαλιστικές εισφορές οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί με δελτίο παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να καταβάλουν από 27% έως και το 38,1% του εισοδήματός τους. Συγκεκριμένα, καλούνται να καταβάλλουν εισφορά για κύρια σύνταξη 20%, για υγειονομική περίθαλψη 6,95% και όπου προβλέπεται 7% για επικούρηση και 4% για εφάπαξ. O υπολογισμός θα γίνεται επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του 2015, ήτοι του ποσού που αντιστοιχεί στον τζίρο του ελεύθερου επαγγελματία – αυτοαπασχολούμενου ή αγρότη, αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες της ίδιας χρονιάς, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν για τον συγκεκριμένο χρόνο. Για τον υπολογισμό των εισφορών λαμβάνεται υπόψη ως κατώτατο εισόδημα το ποσό των 7.032 ευρώ το μήνα, ενώ ανώτατο εισόδημα πάνω από το οποίο δεν μπορούν να υπάρξουν επιβαρύνσεις είναι οι 70.329,6 ευρώ. Η ανώτατη καταβλητέα εισφορά για σύνταξη θα είναι 1.172 ευρώ το μήνα και η κατώτατη 157 ευρώ.
Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης η μισθωτή εργασία προηγείται της αυτοαπασχόλησης για τη συμπλήρωση του ανώτατου πλαφόν εισοδήματος (μηνιαία 586 ευρώ). Σε περίπτωση δύο ελεύθερων επαγγελμάτων (π.χ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) προηγείται αυτό που αποφέρει το μεγαλύτερο εισόδημα. Αντίστοιχα, μισθωτός που δραστηριοποιείται και ως ελευθεροεπαγγελματίας θα απαλλάσσεται από το κατώτατο πλαφόν για το ελεύθερο επάγγελμα, αρκεί να καλύπτονται τα 586 ευρώ το μήνα.
Για τους μισθωτούς με παράλληλη απασχόληση προβλέπεται ότι ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει τα 2/3 των εισφορών των ασφαλισμένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών, εφόσον προκύπτει ότι το εισόδημά τους θα προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Πρακτικά βέβαια, οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα κληθούν να απορροφήσουν και τις εργοδοτικές εισφορές, υπό την πίεση της απώλειας της εργασίας.
Εργαζόμενοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πάνω από δύο εργοδότες θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και θα καταβάλλουν εισφορές με βάση το εισόδημά τους (20% για σύνταξη και 6,95% για υγεία), ενώ σήμερα πληρώνουν εισφορές ΟΑΕΕ με βάση τις ασφαλιστικές κλάσεις.
Πηγή: makthes.gr