Γιατί δεν πρέπει να κάνετε υποδείξεις στο παιδί

Θέλετε να σας λένε τι να κάνετε; Όχι, βέβαια. Κανένας δεν θέλει. Είτε είστε τεσσάρων είτε σαράντα ετών. Είναι λογικό να θέλετε τα παιδιά σας να ακολουθούν τις εντολές – οδηγίες σας, αλλά με τη συγκεκριμένη φράση μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορείτε να επιτύχετε.

Διαβάστε περισσότερα...