Διαφορές ανάμεσα σε: Σκαλιώτες, Λεμεσιανούς, Παφίτες τζιαι Λευκωσιάτες!

Κυπραίος που να μεν διαφέρει σε κάτι… Γίνεται; E δεν γίνεται.

Καταρχάς, μας είπαν ότι στην Κύπρο έχουμε την κυπριακή διάλεκτο. Σωστά; Περίπου!

Δεν μας είπε κανένας όμως ότι σε κάθε πόλη μιλούν την τζιαι διαφορετικά. Αυτό θα το καταλάβεις μόνο όταν συναναστραφείς (που σίγουρα το έκαμες) με ανθρώπους που άλλες πόλεις.

Αλλά κατά τ’ άλλα κυπριακή διάλεκτος!

Δες τα πιο κάτω τζιαι μπορεί να θυμηθείς μερικές λέξεις που διαφέρουν σε κάθε πόλη:

1Crepe

Οι Σκαλιώτες, οι Λεμεσιανοί τζιαι οι Παφίτες λαλούν την Κρέππα, ενώ οι Λευκωσιάτες Κρέπα.

Λευκωσιάτη μου, αγάπη μου! Πρέπει να το λαλείς τζιαι να γεμώνει το στόμα σου, όιι έτσι ψυχρά. Εν φαΐ μάνα μου!

2Lollipop

Οι Σκαλιώτες λαλούν το πίππιλο (full χωρκατιλίκκι δαμέ).

Οι Λευκωσιάτες τζιαι οι Παφίτες λαλούν το γλειφιτζούρι.

Τζιαι οι Λεμεσιανοί μιλούι.

Ότι να ‘ναι ομως…

3Cockroach

Οι Σκαλιώτες, οι Λεμεσιανοί τζιαι οι Παφίτες λεν τες Κατσαρίδες,ενώ οι Λευκωσιάτες Κατσαρίες (εν τζιαι έχουν τζιαι άδικο τωρά που το λαλούμε).

4Girlfriend

Δαμέ φκάλε άκρη τωρά:

Ο Σκαλιώτης λαλεί εν η κοπελούα του.

Ο Παφίτης λαλεί εν η κορούα του.

Ο Λευκωσιάτης λαλεί εν η φίλη του.

Τζιαι ο Λεμεσιανός ότι εν η μιτσσιά του.

5Bag

Σίγουρα άκουσες το τούτο:

Οι Σκαλιώτες τζιαι οι Παφίτες λαλούν την τσέντα.

Οι Λευκωσιάτες (το καλαμαρίστικο μας έλειπε) λαλούν την τσάντα.

Τζιαι οι Λεμεσιανοί (με καμιά δεκαριά σσ) λαλούν την τσσιάντα.

6Ζητάδες

Το τελευταίο: Οι Σκαλιώτες, οι Λεμεσιανοί τζιαι οι Παφίτες λαλούν τους ζητάες. Οι Λευκωσιάτες; Λαλούν τους ζεττάες.

Εσύ επαρατήρησες αυτές ή άλλες διαφορές στη διάλεκτο του Κυπραίου;

Source :

StudentLife.com.cy