Μη λεκτική επικοινωνία: Όταν μιλούν τα μάτια!

Πολλές φορές δεν μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά. Οι περιστάσεις, το περιβάλλον, η φυσική μας συστολή ίσως, μας αποτρέπουν να εκφράσουμε αυτό

Διαβάστε περισσότερα...