Προβλέποντας τον ερχομό του έρωτα, με εργαλείο τον 5ο οίκο του γενέθλιου χάρτη

Ο έρωτας στο γενέθλιο χάρτη είναι θέμα του 5ου οίκου, και όταν δέχεται είτε ο ίδιος είτε ο κυβερνήτης πλανήτης του, θετική όψη από εξωτερικούς διελαύνοντες πλανήτες, τότε η αγάπη βρίσκεται σίγουρα κάπου κοντά.

Πώς μπορείτε να προβλέψετε τον ερχομό του έρωτα;

Διαβάστε περισσότερα...