Προσοχή! Βρέθηκε απαγορευμένη ουσία σε ψάρια στην ελληνική αγορά!

Απαγορεύτηκε προς το παρόν στην εταιρεία να διακινεί προϊόντα της.

Η επικίνδυνη και απαγορευμένη ουσία AMOZ (5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidone) – νιτροφουράνιο εντοπίστηκε σε πέστροφες της εταιρείας Υδατοκαλλιέργειες Άρτας. Η ουσία εντοπίστηκε στη διάρκεια ελέγχων από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα...