Πώς θα γίνεται αναδιάρθρωση στα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια

Δημιουργείται κατάλληλο πλαίσιο εξωδικαστικών συμβιβασμών για υπερχρεωμένες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που θα αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα...