Σχέση νοημοσύνης και πλούτου

Δεν είναι αναγκαίο να έχετε ψηλό δείκτη νοημοσύνης για να γίνετε πλούσιοι.Οι άνθρωποι με δείκτη νοημοσύνης κάτω από το μέσο όρο μπορούν να γίνουν εξίσου πλούσιοι με ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάλογες συνθήκες αλλά με ψηλότερο δείκτη νοημοσύνης. Οι άνθρωποι δεν γίνονται πλούσιοι επειδή απλά είναι πολύ έξυπνοι. Μάλιστα, άνθρωποι με πολύ ψηλή νοημοσύνη αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες περίπου στο ίδιο ποσοστό με τους υπόλοιπους.Η δύναμη της νοημοσύνης ενός ανθρώπου επηρεάζει το εισόδημα που μπορεί να έχει. Ψηλότερος δείκτης νοημοσύνης έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με ψηλότερο εισόδημα. Όμως δεν φαίνεται να έχει σχέση με τον οικονομικό πλούτο του ατόμου.Τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν από ενδιαφέρουσα έρευνα που εξέτασε τη σχέση νοημοσύνης, πλούτου και οικονομικών δυσκολιών. Επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του Οχάιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακολούθησαν και μελέτησαν 7.403 άτομα ηλικίας μεταξύ 40 και 50 ετών στα πλαίσια της μακροχρόνιας έρευνας National Longitudinal Survey of Youth.
Η παρακολούθηση των συμμετεχόντων άρχισε από το 1979. Οι άνθρωποι αυτοί απαντούσαν σε ερωτηματολόγια και υπεβλήθησαν σε ειδικά τεστ αξιολόγησης δείκτη νοημοσύνης. Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για το εισόδημα, το συνολικό οικονομικό πλούτο, το επίπεδο μόρφωσης.Επίσης εξετάσθηκαν δείκτες οικονομικών δυσκολιών των ατόμων αυτών που ήταν η εξάντληση των πιστωτικών ορίων των τραπεζικών τους καρτών, προβλήματα στην κανονική, τακτική πληρωμή των δόσεων δανείων τους στα 5 χρόνια που προηγήθηκαν και η πτώχευση.Τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν προσφέρουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες:

  1. Άτομα με ψηλότερο δείκτη νοημοσύνης, είχαν συνήθως μεγαλύτερο εισόδημα
  2. Άτομα με ιδιαίτερα ψηλό δείκτη νοημοσύνης δεν είχαν συνήθως περισσότερο πλούτο από άτομα με δείκτη στο μέσο όρο ή χαμηλότερο από αυτόν
  3. Στο θέμα των οικονομικών δυσκολιών, οι πλέον ισχυροί όσον αφορά στο δείκτη νοημοσύνης, δεν είχαν σε σημαντικό βαθμό λιγότερα οικονομικά προβλήματα από αυτούς του μέσου όρου ή κάτω του μέσου όρου. Δεν αποκλείεται μάλιστα ψηλότερος δείκτης νοημοσύνης να σχετίζεται με περισσότερες οικονομικές δυσκολίες.

Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί οι άνθρωποι με ανώτερη νοημοσύνη, ενώ κερδίζουν περισσότερα χρήματα εντούτοις δεν είναι συνήθως πλουσιότεροι των υπολοίπων;Το ερώτημα αυτό, δεν βρίσκει απάντηση στη συγκεκριμένη έρευνα. Όμως επισημαίνεται, ότι πιθανόν αυτοί με ψηλούς δείκτες νοημοσύνης, να μην εξοικονομούν στον ίδιο βαθμό με τους άλλους. Διεξάγονται τώρα εργασίες που στόχο έχουν να απαντήσουν το συγκεκριμένο ζήτημα.Συνοπτικά, θα συγκρατήσουμε ότι το πόσο έξυπνος είναι ένας άνθρωπος όπως αυτό μετριέται από τα τεστ νοημοσύνης, δεν είναι ένας παράγοντας που εξηγεί το πόσο πλούσιος είναι ή μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος.Άτομα με ψηλό δείκτη νοημοσύνης, φαίνεται δεν πρέπει να πιστεύουν ότι έχουν πλεονέκτημα στο να γίνουν πλουσιότεροι και αυτοί με χαμηλότερους δείκτες να μην αισθάνονται ότι μειονεκτούν στις δυνατότητες τους να αποκτήσουν οικονομικό πλούτο.medlookΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ