«Ταξιδεύει κανείς για να αλλάξει, όχι μέρος, αλλά ιδέες.»

«Ταξιδεύει κανείς για να αλλάξει, όχι μέρος, αλλά ιδέες.» Hippolyte Taine.

Διαβάστε περισσότερα...