Τα μαζεύει και φεύγει η οικογένεια Φιλίππου από την Ελλάδα!!!Τέλος εποχής για ΦΑΓΕ, Εlbisco και ΒΙΣ

Στον σταδιακό περιορισμό της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στην Ελλάδα φαίνεται να προχωρά τα τελευταία χρόνια ο όμιλος

Διαβάστε περισσότερα...