Το μυστικό του Προφήτη Δανιήλ με τις 70 εβδομάδες

Μια ερμηνεία πριν από 300 χρόνια, στο βιβλίο του Δανιήλ, παρουσιάζει μια ακριβή υπολογισμό,ότι ο προφήτης αναφέρεται στο τέλος των ημερών, για το τρέχον έτος. Η προφητεία με τις 70 εβδομάδες του

Dανιήλ, αναφέρεται σαφώς στο τέλος της εποχής, αλλά είναι αινιγματική και δύσκολο να κατανοηθεί.
Μία εξήγηση προσφέρθηκε πρόσφατα από έναν μπλόγκερ, που είναι γνωστός σαν YeranenYaakov, ο οποίος αναφέρεται σε μια εσωτερική πηγή που ονομάζεται Aked Hagudot, γραμμένοαπό τον 17ο αιώνα,από τον Ραβίννο Meir Χαλεβή Horowitz. Ο Horowitz συλλέγει διδασκαλίεςσχετικά με το τέλος των ημερών και διατύπωσε μια θεωρία σχετικά με το βιβλίο του Δανιήλ.
Διαβάστε περισσότερα iellada.gr